تبریک سال نو

اساسنامه

بمنظور حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان و انجام مطالعات فنی و تخصصی به جهت همکاری و همراهی با دستگاهای اجرائی استان برای پیشرفت طرحهای عمرانی و بهبود کیفیت آن و تهیه پیشنهادات مفید بمنظور ایجاد کار و عمران و آبادی و همچنین همکاری و اشتراک مساعی با دانشگاه و مراکز علمی و سایر انجمنها و انجام سفرها علمی و پژوهشی و ارائه پیشنهادهای لازم بمنظور بالابردن دانش حرفه ای و ایجاد تشکلها در قالب شرکتها و سازمانها با آرمانها و اهداف مختلف که نهایتاً با ادغام توانهای مالی – تخصصی و اجرائی به تحقق برنامه های سازنده و آبادانی و تامین نیازهای مسکن و رفاهی کشور بیانجامد و ضمناً سطح زندگی کارکنان شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان را ارتقاء دهد، انجمنی با شرایط زیر تشکیل میشود .

فصل اول : کلیات شامل : (نام – محل-مدت-اهداف-وظایف )

ماده ۱ ) نام انجمن صنفی عبارتست از : انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان که اختصاراً در این اساسنامه انجمن نامیده میشود .

ماده ۲ ) محل قانونی انجمن :

 مشهد- بزرگراه شهید کلانتری حدفاصل میدان جمهوری و جهاد مجتمع توریستی ورفاهی آبادگران ایران انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان  و چنانچه به جهتی تغییر محل آن ضرورت پیدا کند از طرف هیئت مد یره انجمن طبق قانون به مقامات مربوطه اطلاع داده خواهد شد .

ماده ۳ ) مدت انجمن نا محدود خواهد بود .

ماده ۴ ) مرکز انجمن مشهد و حوزه فعالیت ااعضاء انجمن در کلیه نقاطی است که شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی در آنها فعالیت دارند . انجمن میتواند نسبت به قبول عضویت سند یکاها و اتحادیه های مشابه بین المللی و شرکت با سایر انجمن های صنفی و کانون انجمنهای صنفی با کسب اجازه از مقامات صلاحیت دار اقدام نماید .

ماده ۵ ) وظایف و اختیارات انجمن به شرح زیر است .

۱- انجام آن قسمت از وظایفی که از طرف موسسات دولتی طبق موازین قانونی بعهده انجمن واگذار میشود .

۲- حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی مشترک شرکتها و موسسسات ساختمانی و تاسیساتی عضو .

۳- ایجاد روابط حسنه بین اعضاء خود .

۴- ملزم نمودن کلیه اعضای انجمن بمراعات اصول فنی و قواعد صحیح و انجام تعهدات خود در مورد پیمانهای منعقده .

۵- مطالعه برای تامین بهداشت کارکنان فنی و غیر فنی شرکتها و موسسات ساختمانی و تاسیساتی عضو .

۶- تشکیل صندوقها و موسسه های تضمینی صنفی و شرکتهای تعاونی برای اعضاء و کارکنان آنها با کسب مجوز لازم از مقامات ذیصلاح .

۷- تهیه هر گونه اطلاعات و نشریات  لازم مربوط به امور ساختمانی و تاسیساتی برای استفاده اعضاء انجمن .

۸- تاسیس کتابخانه و نشر مجلات مفید و ترویج اصول فنی جدید در امور ساختمانی و ارائه آموزشهای لازم.

۹- حفظ حقوق قانونی و روابط اعضای انجمن با صاحبان کار و مقامات رسمی و کوشش در جهت حل اختلافات بین طرفین .

۱۰-اشتراک مساعی با دولت و سازمانها و اشخاص ذیعلاقه در آبادی و عمران کشور .

۱۱-مطالعه برای تهیه خانه های ارزان قیمت برای کارمندان شرکتهای عضو انجمن .

۱۲-تشویق به تاسیس آزمایشگاها برای کارهای ساختمانی و تاسیساتی .

۱۳-شرکت در کمیسیونهای رسیدگی به مالیات و بیمه های اجتماعی شرکتها و کارگران و کارکنان همچنین سایر کمیسیونهای مربوط به موسسات ساختمانی و تاسیساتی در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی .

۱۴-مشارکت در کمیسیونهای مربوط به درجه بندی شرکتها .

۱۵-مشارکت در کمیسیونهای مناقصات و حل اختلاف بین شرکتها و کار فرمایان و مشاوران .

۱۶-انجمن در مقابل ارجاعات وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد و شورای عالی کار و شهرداریها , سازمانهای دولتی و موسسات ذیعلاقه اطلاعات لازم را در دسترس آنها خواهد گذاشت .

۱۷-انجمن سعی خواهد نمود در تهیه قوانین و آئین نامه ها و هر نوع مقرراتی که وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بودجه  و شورایعالی کار و و زارت امور اقتصادی و دارائی سازمانهای دولتی و شهرداریها راجع به امور ساختمانی و تاسیساتی تهیه مینماید نظریه بدهد .

۱۸-انجمن سعی خواهد کرد که طرح قوانین و آئین نامه های مفید را تهیه و به دولت و موسسات مربوط پیشنهاد نماید .

۱۹-معرفی دانشجویان فنی بمنظور کار آموزی به اعضای انجمن با هماهنگی دستگاههای ذیربط وزارت کار و امور اجتماعی .

۲۰-تهیه طرحهای لازم برای تحصیل سرمایه جهت انجام کارهای ساختمانی عام المنفعه .

۲۱-مشارکت در کنفرانسها – کنگره ها – کمیته های کار و حفاظت و همکاری برابر شرایط مندرج در آئین نامه های مربوط و فراهم آوردن امکانات ادامه تحصیل و گذراندن دوره های تخصصی برای اعضاء با همکاری وزارت علوم و آموزش عالی و سایر دستگاهای ذیربط .

۲۲-تشکیل شورای سازش جهت رفع اختلافات ناشی از قانون کار با تائید وزارت کار و امور اجتماعی .

۲۳-نظارت و مشارکت در امور اجتماعی مربوط به صنعت ساختمان و همچنین همکاری با سازمان برنامه بودجه و مجریان طرحها در امر ارجاع کار به پیمانکاران ساختمانی و تاسیساتی .

۲۴-راهنمائی شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی جهت طبقه بندی مشاغل کارگاه و سایر اموری که در بهبود امور کارگاه موثر است .

۲۵-تشکیل با شگاههای فرهنگی و ورزشی و موسسات آموزشی (با کسب اجازه از سازمانهای ذیربط ).

۲۶-ایجاد واحد بازرسی جهت بررسی حسن اجرای تعهدات قراردادی و صنفی اعضاء .

 ماده ۶ ) انجمن جق ندارد در امور سیاسی مداخله نماید .

ماده ۷ ) انجمن حق اشتغال به کارهای تجارتی را ندارد ولی میتواند رابط بین فروشندگان و خریدارن عضو انجمن برای لوازم مصالح ساختمانی و ماشین آلات و غیره بشود , همچنین میتواند بمنظور رفع مایحتاج خود معاملاتی در زمینه خرید یا فروش یا  اجاره نسبت به اموال منقول یا غیر منقول انجام دهد بشرطی که از انجام معاملات فوق نفعی نبرد معاملات اموال غیر منقول لازم است قبلاً به تصویب یکی از مجامع عمومی رسیده باشد .

فصل دوم : شرایط عضویت , وظایف اعضاء , منابع مالی .

ماده ۸ ) شرایط عضویت :

فقط شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی ثبت شده میتوانند طبق آئین نامه عضویت که به تصویب هیات مدیره رسیده باشد , عضو انجمن شوند .

تبصره ۱- چنانچه شرکتهائی که تحت عنوان شرکت تولیدی به ثبت رسیده و تولیدات شرکت در  رابطه مستقیم با ساخت و ساز بوده وسابقه پیمانکاری در مورد مصرف تولیدات خود داشته باشد هیات مدیره می تواند با بررسی همه جانبه و بصورت موردی عضویت آن شرکت را بپذیرد .

تبصره ۲- عضویت پیمانکاران شخص حقیقی بدون داشتن حق رای با تصویب هیئت مدیره بلااشکال میباشد .

۱-انجمن میتواند عضو افتخاری بدون آنکه حق رای یا انتخاب شدن در هیئت مدیره یا بازرسان داشته باشند قبول نماید .

۲-تعیین میزان حق عضویت اعضاء در انجمن و یا ورودیه با تشخیص و تصویب هیئت مدیره و تصویب مجمع خواهد بود .

تبصره اعضاء انجمن میتوانند علاوه بر حق عضویت مبلغی بطور ماهانه یا یکجا جهت تامین هزینه های انجمن کمک نمایند .

استعفاء اعضاء :

ماده ۹ ) هر یک از اعضای انجمن حق دارد از عضویت انجمن استعفاء دهد ولی باید ضمن تسویه حساب دیون معوقه حق عضویت تا آخر سال مالی که استعفاء در آن واقع شده است را به انجمن پرداخت کند .

فصل سوم : ارکان انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی

ماده ۱۰) ارکان انجمن عبارت است از : مجامع عمومی – هیئت مدیره – بازرسان

ماده ۱۱) مجمع عمومی عادی انجمن هر سال یک مرتبه در خرداد ماه بنا به دعوت هیئت مدیره تشکیل می شود مجمع عمومی عادی در اطراف امور زیر شور و تصمیم گیری خواهد کرد

۱-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان در مورد کارهای سال گذشته و شور و تصویب و رسیدگی در اطراف  پیشنهادهائیکه برای کارهای سالجاری خواهد نمود .

۲-رسیدگی به بیلان سال گذشته و تصویب بودجه برای سال جاری

۳-انتخاب هیئت مدیره و بازرسان

۴- شور در اطراف  اموریکه از طرف هیئت مدیره پیشنهاد میشود .

۵-بحث و تصمیم راجع به کلیه مسائلی که جزء دستور جلسه قرار گرفته است .

تبصره  – مجمع عمومی عادی وقتی رسمی است که لااقل نمایندگان نصف بعلاوه یک اعضاء انجمن در آن حاضر باشند اگر بار اول این حدنصاب حاصل نشد , جلسه نوبت دوم ظرف پانزده روز برای زمان معین دعوت می شود که با حضور یک سوم نمایندگان اعضاء رسمیت خواهد یافت در صورتیکه در نوبت دوم تعداد شرکت کنندگان در مجمع عمومی به حد نصاب نرسد ظرف پانزده روز برای نوبت سوم مجمع عمومی طبق همان شرایط دعوت می گردد و دراین نوبت مجمع عمومی با حضور یک پنجم از نمایندگان اعضاء رسمیت خواهد داشت .

ماده ۱۲) تصمیمات مجامع عمومی عادی در کلیه موارد با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر نافذ و معتبر خواهد بود .

ماده ۱۳) مجمع عمومی عادی ممکن است بطور فوق العاده در مواقع ضروری بنا به دعوت هیئت مدیره و یا بنا به تقاضای بازرسان و یا به تقاضای یک سوم اعضای انجمن تشکیل شود . این مجمع نیز دارای همان اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی میباشد .

ماده ۱۴) جلسات مجمع عمومی عادی که بطور فوق العاده تشکیل می شود بر اساس تبصره ماده ۱۱ رسمیت خواهد یافت .

ماده ۱۵) جهت نفوذ و اعتبار موارد زیر که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است حضور لااقل دو سوم اعضاء انجمن وحصول سه چهارم آراء افراد حاضر در جلسه الزام آور میباشد .

الف) انحلال انجمن

ب) ائتلاف با انجمنهای دیگر بمنظور تشکیل کانون انجمنهای صنفی و کانون عالی انجمنهای صنفی و یا الحاق به یک کانون انجمن صنفی دیگر .

ج) تغییر – اصلاح اساسنامه

د) عزل انفرادی یا جمعی هیئت مدیره یا بازرسان .

ماده ۱۶) دعوت مجمع عمومی انجمن باید بوسیله آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار بعمل آید در این آگهی باید دستور جلسه و روز و ساعت و محل انعقاد مجمع ذکر شود . آگهی مذکور لااقل ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع باید منتشر گردد .

ماده ۱۷ ) مجامع عمومی تحت ریاست رئیس هیئت مدیره و در صورت غیبت او با ریاست مسن ترین فرد هیئت مدیره که در مجمع حاضر باشد افتتاح و اداره میشود .

مجمع بلافاصله یکنفر را به سمت منشی و دو نفر را بعنوان ناظر انتخاب میکند .

 در هر جلسه منشی مجمع صورتیکه حاوی اسامی شرکتهای عضو حاضر در جلسه و نام نماینده و یا نمایندگان آنان میباشد تنظیم و به امضاء رئیس و منشی و ناظران مجمع رسانیده همچنین خلاصه مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی عادی را که در دفتر مخصوص و یا صورت مجلس مخصوصی ثبت و به امضای رئیس و منشی و ناظران مجمع رسیده است در مرکز انجمن ضبط میکند . دفتر یا صورت مجلس مذکور در مقابل کلیه اشخاص ثالث هم معتبر خواهد بود .

تبصره ۱ – چنانچه در موقع تشکیل جلسه مجمع عمومی دوره ماموریت هیئت مدیره منقضی گردیده باشد مجمع تحت ریا ست رئیس و یا در صورت او مسن ترین فرد هیئت مدیره سابق که در جلسه حاضر باشد افتتاح و اداره  میشود .

تبصره ۲- مجامع عمومی که  مطابق این اساسنامه تشکیل میشود نماینده قانونی کلیه اعضاء انجمن است , تصمیمات مجامع عمومی درباره کلیه اعضاء انجمن اعم از حاضر و یا غایب  و حتی درباره اعضائی که مخالفت مصوبات و تصمیمات آن باشند نافذ و قابل اجرا است .

ماده ۱۸ ) در صورتیکه بازرسان تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده را ضروری تشخیص دهند مراتب را کتباً به هیئت مدیره اعلام خواهند نمود

هیئت مدیره مکلف است حداکثر تا پانزده روز پس از وصول اعلامیه بازرسان اعضاء انجمن را جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دعوت نماید و در صورت استنکاف هیئت مدیره بازرسان میتوانند با صدور دعوتنامه ای که به امضاء همگی آنانرسیده باشد نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده راساً اقدام نمایند

ماده ۱۹ ) در صورتیکه هیئت مدیره از تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بنا به تقاضای کتبی یک سوم اعضای انجمن ظرف پانزده روز استنکاف کند یک سوم اعضای انجمن میتوانند با صدور دعوتنامه ای که به امضاء کلیه آنان رسیده باشد نسبت به دعوت و تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اقدام نمایند .

ماده ۲۰ ) اخذ رای در مجامع عمومی علنی است مگر در موارد انتخاب هیئت مدیره و بازرسان که بطور مخفی و کتبی انجام میشود .

ماده ۲۱ ) هر یک از شرکتهای عضو انجمن باید قبلاً نماینده خود را کتباً به انجمن برای حضور در مجامع عمومی معرفی کنند .

ماده ۲۲ ) هیئت مدیره انجمن مرکب از ۱۳ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی البدل خواهد بود که به ترتیب رشته ابنیه ۷ نفر عضو اصلی رشته راه سازی ( حمل و نقل ) یکنفر عضو اصلی – رشته برق یکنفر عضو اصلی – رشته آبیاری زهکشی یکنفر عضو اصلی – رشته تاسیسات و تجهیزات ۳ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی البدل از هر رشته تخصصی یکنفر خواهد بود که برای مدت ۳ سال از طرف مجمع عمومی انتخاب می شوند . انتخاب مجدد اعضائی که دوره ماموریت آنها تمام شده باشد بلامانع است .

تبصره ۱ –وجود حداقل یک عضو از هر رشته تخصصی در هیئت مدیره الزامی است .

تبصره ۲- از اعضاء هیئت مدیره در رشته های ساختمانی عضویت حداقل یک عضو عمران و یک عضو معمار یا شهر ساز الزامی است .

ماده ۲۳ ) هیئت مدیره از بین خود یکنفر را به سمت رئیس و یکنفر را به سمت نائب رئیس و یکنفر را به سمت دبیر و یکنفر را به سمت خزانه دار و یکنفر  را به سمت منشی انتخاب میکند .

ماده ۲۴ ) دبیر انجمن ریاست دبیر خانه را عهده دار بوده و مسئول امور اجرائی انجمن میباشد .

ماده ۲۵ ) هیئت مدیره میتواند به پیشنهاد دبیر انجمن و یا  به تشخیص خود یکنفر را به سمت قائم مقام دبیر از بین مدیران شرکتهای عضو انجمن که واجد صلاحیت انتخاب در هیئت مدیره باشد و یا از افراد خارج که از لحاظ تجربی و مدیریت و حسن شهرت همتر از اعضای هیئت مدیره باشد انتخاب کند .

تبصره در صورتیکه دبیر حائز شرایط و تمام وقت جهت اداره امور انجمن در بین اعضاء هیئت مدیره موجود نباشد , انتخاب یکنفر قائم مقام تمام وقت الزامی است .

 ماده ۲۶ ) خزانه دار مسئول امور مالی انجمن است که باتفاق دبیر و در غیبت او باتفاق عضویکه از بین هیئت مدیره تعیین می شود کلیه چکها و سفته ها و اسناد مالی و تعهد آور را امضاء میکند ولی در هر حال مسئولیت امور مالی در ارتباط با امضاء چکها بعهده خزانه دار و دبیر انجمن خواهد بود .

ماده ۲۷ ) منشی مسئول ثبت مذاکرات و تصمیمات هیئت مدیره است که در دفتر مخصوص یا صورتمجلس ثبت و به امضاء رئیس جلسه و دبیر انجمن و اعضا حاضر در جلسه رسانیده و خود نیز امضاء کند

ماده ۲۸ ) هیئت مدیره انجمن مکلف است سه ماه قبل از پایان دوره , مجمع عمومی را برای تجدید  انتخاب دعوت نماید . هیئت مدیره انجمن تا تعیین هیئت مدیره جدید کلیه مسئولیتهای قبلی را بعهده خواهند داشت .

تبصره ۱- حداکثر دو ماه پس از پایان دوره بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات تذکر میدهند . یک سوم اعضاء حداکثر تا ۴ ماه فرصت دارند تا نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات بر اساس مفاد  این اساسنامه اقدام نمایند .

تبصره ۲ –چنانچه حداکثر ۶ ماه پس از پایان دوره تجدید  انتخابات صورت نگرفته باشد بازرسان مکلفند با توجه به تبصره ماده ۵۱ مراتب انحلال انجمن صنفی را به وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع  ذیربط اعلام نمایند .

ماده ۲۹ ) اعضای هیئت مدیره باید دارای شرایط زیر باشند :

 الف ) ایرانی باشند

ب) سابقه محکومیت کیفری مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی نداشته باشند .

ج) مشهور به حسن شهرت باشند .

د) کمتر از ۳۰ سال نداشته باشند

ه) شریک و عضو هیئت مدیره یکی از شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی باشند که لااقل سه سال عضو انجمن بوده باشند .

ماده ۳۰ ) جلسات هیئت مدیره لااقل در هفته یکبار تشکیل می شود جلسه موقعی رسمی است که لااقل ۷ نفر از اعضای اصلی در آن شرکت کرده باشند کلیه تصمیمات هیئت مدیره با رای لااقل ۷ نفر از اعضای اصلی حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

تبصره ۱- اعضای علی البدل به دعوت رئیس میتوانند در جلسات هیئت مدیره  شرکت کنند و در صورت غیبت هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره عضو علی البدل که در انتخابات دارای رای بیشتری بوده است میتواند بجای عضو اصلی رای بدهد .

تبصره ۲– در صورتیکه یکی از اعضای هیئت مدیره فوت کند و یا استعفاء دهد و یا در سه جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید عضو علی البدلی که در انتخابات  دارای رای بیشتری بوده است بجای او برای مدت باقیمانده عضو هیئت مدیره خواهد بود تشخیص موجه بودن غیبت , به عهده هیئت مدیره است .

تبصره ۳– در صورت عزل یا استعفاء یا فوت یا فقدان صلاحیت اکثریت اعضای هیئت مدیره انتخابات هیئت مدیره باید تجدید گردد .

 ماده (۳۱) وظایف هیئت مدیره :

الف) انجام مقررات این اساسنامه و اجرای تصمیمات مجامع عمومی .

ب) اقدام دعوت از اعضاء و تهیه مقدمات جهت تشکیل مجامع عمومی لااقل سالی یکبار و تقدیم گزارش عملیات خود به مجمع عمومی

ج) تصویب بودجه و تراز نامه سالیانه برای تقدیم به مجمع .

د) انتخاب اعضای کمیسیونها و نظارت در طرز عمل آنها .

ه) هیئت مدیره اختیار دارد به نام انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی اعمال زیر را نیز انجام دهد .

۱- خرید و فروش و رهن و معاوضه و اجاره استیجاره  اموال منقول و غیر منقول و فسخ اقاله آن با غرامت و بدون غرامت و نظائر آن و همچنین اخذ وام از اعضاء و از بانکها و انجام خدمات ساختمانی ( مشاوره و نظارت ) مشروط بر آنکه بمنظور تجاری و جلب نفع نباشد .

۲- اقامه دعوی حقوقی یا جزائی بر اشخاص یا شخصیتهای حقوقی و جوابگوئی نسبت به دعاوی که ممکن است علیه انجمن بشود . تعیین وکیل و وکیل در توکیل و قبول آنها و مذاکره و قطع و فصل دعاوی و صلح و سازش در هر گونه امور مربوط به انجمن

۳- باز کردن حساب جاری بنام انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی در بانکهای مجاز کشور .

۴ – دریافت وجوه حق عضویت و ورودیه , کمکهای بلاعوض و هدایا و نظایر آن , حواله و پشتنویسی و ضمانت و تعیین اشخاصی که حق امضا دارند .

تبصره : انجمن در مقابل وصول حق عضویت اعضاء قبوض چاپی که به امضاء دبیر و خزانه دار رسیده باشد صادر خواهد کرد .

۵ – انعقاد پیمانهای دستجمعی با سازمانهای کارگری .

ماده ۳۲) به دبیر انجمن و قائم مقام دبیر و سایر کارمندان و کارکنان حق الزحمه و حقوقی که از طرف هیئت مدیره تعیین خواهد شد پرداخت میشود

ماده ۳۳ ) خزانه دار موظف است که در هر مورد بنا به تقاضای بازرسان کلیه دفاتر مالی و اسناد انجمن را برای رسیدگی با تنظیم صورت جلسه ای در اختیار آنان قرار دهد .

 ماده ۳۴ ) بــــــازرســــان :

بازرسان انجمن ۳ نفرعضو اصلی و یکنفر عضو علی البدل خواهند بود که از بین مدیران و یا شرکای شرکتهای عضو انجمن که واجد شرایط مندرج در ماده ۲۹ این اساسنامه باشند برای مدت یک سال انتخاب خواهند شد .

ماده ۳۵) وظایف بازرسان عبارت است از نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیئت مدیره در حدود مقررات اساسنامه بازرسان مکلفند گزارش اقدامات خود را لااقل سالی یک بار در مجمع عمومی عادی عنوان و مطرح نمایند.

ماده۳۶) بازرسان باید تا پانزده روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی تراز نامه سالیانه و کلیه محاسبات انجمن را رسیدگی و نظر خود را بدهند .

 کمیسیونها :

ماده ۳۷) هیئت مدیره بنا به مقتضیات با پیشنهاد دبیر می توانند کمیسیونهائی که اعضاء آن کمتر از سه نفر نباشند از بین اعضاء انجمن از قبیل کمیسونهای مندرج در ماده ۳۸ برای مدتی که از مدت عمل هیئت مدیره تجاوز ننماید انتخاب کند .

 ماده۳۸) کمیسیونها عبارتند از :

 ۱- کمیسیون آمار و اطلاعات

۲-  کمیسیون مطالعات امور فنی و تهیه طرحها و نظارت بر کارها .

۳-  کمیسیون امور حقوقی و مالیاتی و بررسی قوانین و آئین نامه ها .

۴-  کمیسیون حل اختلافات .

۵-  کمیسیون امور اجتماعی و حمایت کارکنان اعضاء انجمن .

۶-  کمیسیون تبلیغات و نشریات

۷- کمیسیون اقتصاد – مالی و بانکی

۸- کمیسیون کامپیوتر و خدمات .

۹- کمیسیون پیگیری .

۱۰-کمیسیون امور بین المللی

۱۱- سایر کمیسیونهائی که هیئت مدیره صلاح و لازم بداند مانند کمیسیون آموزش اعضاء , کمیسیون امر خیریه و . . .

ماده(۳۹) هریک از کمیسیونها در بدو تشکیل , برنامه عملیات خود را طبق مقررات اساسنامه تنظیم و به هیئت مدیره تسلیم خواهد نمود و پس از تصویب هیئت مدیره مجاز به اجرا خواهد بود .

ماده ۴۰) بنا به تقاضای کمیسیونها دبیر میتواند از کارمندان وابسته و متخصصین امور ساختمانی و اقتصادی و وزارتخانه ها- بانکها و بنگاهای دولتی و ملی و غیره عندالزوم برای شرکت در کمیسیونها دعوت نماید .

ماده ۴۱) کمیسیونها از بین اعضاء خود یکنفر رئیس که اصلح خواهد بود عضو هیئت مدیره باشد و یکنفر منشی و یکنفر مخبر انتخاب و به هیئت مدیره معرفی نمود و خلاصه مذاکرات هر جلسه را در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء رسانیده نگهداری خواهند نمود .

تبصره : در صورت غیبت رئیس , منشی کمیسیون وظایف او را انجام خواهد داد .

فصـل چهـارم مـقررات مـتفرقه :

ماده ۴۲) اسامی اعضای انجمن باید در دفتر مخصوصی ثبت گردد و هر یک از اعضاء مقابل نام خود را امضاء نماید .

ماده ۴۳) هر عضو اصلی که در پرداخت حق عضویت مقرره در ماده ۸ این اساسنامه بیش از ۶ ماه مسامحه کند از طرف خزانه دار مراتب به هیئت مدیره گزارش خواهد شد در صورتیکه با اقداماتی که هیئت مدیره می نماید عضو از پرداخت حق عضویت خود امتناع نماید عضویت مورد بحث در انجمن تا تشکیل مجمع عمومی و اخراج نامبرده معلق خواهد شد .

ماده ۴۴) اعضاءانجمن موظفند مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره را اجرا نمایند و در صورت تخلف هیئت مدیره میتواند عضو متخلف را موقتاً از عضویت انجمن برکنار و برای تعیین تکلیف قطعی عضویت موضوع را در اولین فرصت به مجمع عمومی گزارش نماید .

ماده ۴۵) در موارد استثنائی که هیئت مدیره اتخاذ تصمیمات شدیدی را به لحاظ حفظ حقوق حقه انجمن لازم بداند اقدام به دعوت مجمع عمومی طبق ماده ۱۳ اساسنامه خواهد نمود . هر تصمیمی که در جلسه این مجمع گرفته شود برای کلیه اعضاء انجمن لازم الاجرا خواهد بود . تخلف هر یک از اعضاء انجمن از مصوبه مجمع عمومی به تشخیص هیئت مدیره در حکم استعفای آن عضو از عضویت انجمن خواهد بود .

ماده ۴۶) کلیه مصارف و هزینه ها و حقوق کارمندان استخدامی طبق بودجه مصوب از محل منابع مالی انجمن پرداخت خواهد گردید .

ماده ۴۷) دبیر میتواند در حد بودجه مصوب کارمندان لازم را برای سازمان اداری خود موظفاً استخدام نماید و همچنین با تصویب هیئت مدیره میتواند در حدود بودجه به کارمندان کمیسیونها و یا اشخاص خارج برابر زحماتی که متحمل می شوند و یا خدماتی که انجام می دهند حقوق و پاداش پرداخت کند .

ماده ۴۸) اختیار امضاء اوراق و مراسلات صادره از طرف انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی بغیر از آنهائیکه از طرف هیئت مدیره مستقیماً به امضای رئیس هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره صادر میشود به دبیر انجمن محول خواهد شد ولی امضاء حواله جات وچکها و اسناد هزینه و رسید وجوه واصله به صندوق به امضاء خزانه دار و دبیر و یا یکنفر از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره و مهر انجمن خواهد رسید .

تبصره : خزانه دار و دبیر می توانند در صورت غیبت در ارتباط با امضاء اسناد بهادار و مکاتبات مندرج در این ماده , به یکی از اعضاء هیئت مدیره و به مسئولیت خود وکالت دهند .

ماده ۴۹) هر گونه تغییر و اصلاح در این اساسنامه فقط به وسیله مجمع عمومی فوق العاده انجام خواهد پذیرفت .

ماده ۵۰) سال مالی و محاسباتی انجمن از اول فروردین شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه میابد .

ماده۵۱) در حالات ذیل انحلال انجمن امکان پذیر است :

۱- در صورت صدور رای قطعی از طرف مراجع قضائی کشور .

۲-  در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده .

۳-  در صورتی که انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان انجمن در مهلت قانونی انجام  نگرفته باشد .

تبصره : چنانچه  هیئت مدیره و یا بازرسان و یا یک دوم اعضاء اقدام به دعوت مجمع عمومی جهت انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجمن نموده باشند فاصله زمانی دعوت تا برگزاری مجمع رسمی جزو مهلت تعیین شده فوق نخواهد بود .

۴-      در صورتی که ظرف مدت شش ماه از پایان اعتبار اقدامی جهت انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان انجمن صورت نگرفته باشد .

ماده ۵۲ ) از تاریخ انحلال , هیئت تصفیه ای مرکب از ۵ نفر از بین مدیران همین صنف انتخاب میشود . این هیئت موظف است ظرف مدت یک سال از تاریخ انتخاب کلیه اموال و دارائیهای انجمن را پس از پرداخت قروض و دیون و وصول مطالبات احتمالی با نظر وزارت کار و امور اجتماعی به یکی ازانجمنهای مشابه یایکی از تشکلهای کار فرمائی بالاتر و یا یکی از موسسات علمی و تحقیقاتی هدیه نماید .

تبصره : در صورت عدم انتخاب هیئت تصفیه ,وظیفه آن بر عهده رئیس هیئت مدیره و بازرسان خواهد بود.

ماده ۵۳ ) آئین نامه های داخل انجمن پس از تصویب هیئت مدیره انجمن قابل اجراء خواهد بود .

ماده ۵۴) مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات جاری کشور خواهد بود.

ماده ۵۵ ) هر گونه تبدیل و تغییر در مواد اساسنامه باید  بااطلاع مقامات صلاحیت دار برسد و مغایرتی با مقررات جاری کشور نداشته باشد

ماده ۵۶ ) در اجرای ماده ۱۸ آئین نامه انجمنهای صنفی و بمنظور ثبت و آموزش اعضاء هر دوره معادل ۵% حق عضویت یکسال دریافتی از اعضاء بحساب اعلام شده از طرف اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمائی واریز خواهد شد .

ماده ۵۷ ) این اساسنامه در ۵۷ ماده و ۱۹ تبصره در جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/۸۲ بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید .

Last page