اساسنامه

اساسنامه جدید انجمن با صرف کار کارشناسی و نشستهای متمادی و تخصصی هیئت مدیره با کارشناسان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به تأیید نهایی رسید.

 

Savesmall دانلود اساسنامه جدید