اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

صورتجلسه شماره ۴۷ مورخ ۹۶/۱۱/۰۴

http://www.mccima.com/userfiles/sh-goftego/s-jalasat/1396/SH-G-04-11-96.pdf