اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

صورتجلسه شماره ۴۲ مورخ ۹۶/۰۶/۱۶

http://www.mccima.com/userfiles/SH-Goftego/S-Jalasat/1396/SH-G-16-06-96.pdf