اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

شاخص تعدیل

تهیه شاخص های تعدیل آحادبها

نامه کانون سراسری نامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی جداول اطلاعات درخواستی (دستمزد ساعتی نیروی انسانی - نرخ حمل مصالح ساختمانی - نرخ مصالح عمومی و کرایه ساعتی ماشین آلات)