اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

کارگاه آموزشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

کارگاه آموزشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در پروژه های اجرایی و عملیاتی

محل برگزاری : دانشگاه صنعتی امیر کبیر – پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۳

 
اطلاعات بیشتر