اخبار مهم

کارگاه آموزشی تحلیل حقوقی فسخ تعلیق خاتمه و برکناری پیمانکار در قراردادها

تاریخ برگزاری ۶ الی ۸ اسفند ماه ۹۲ از ساعت ۱۴ الی ۱۹

 

Savesmall اطلاعات بیشتر