اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

مدیریت راهبردی و فرصت آفرینی در مشاغل رقابت محور

در نظر است اولین همایش ملی (( مدیریت راهبردی و فرصت آفرینی در مشاغل رقابت محور )) ۵ تیر ماه ۱۳۹۳ در مشهد مقدس با حضور جمع کثیری از مدیران و صاحبان مشاغل برگزار گردد.

 
اطلاعات بیشتر