تبریک سال نو

مدیریت راهبردی و فرصت آفرینی در مشاغل رقابت محور

در نظر است اولین همایش ملی (( مدیریت راهبردی و فرصت آفرینی در مشاغل رقابت محور )) ۵ تیر ماه ۱۳۹۳ در مشهد مقدس با حضور جمع کثیری از مدیران و صاحبان مشاغل برگزار گردد.

 
اطلاعات بیشتر