اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

مدیریت تامین و تدارکات در پروژه

احتراما به استحضار می رساند پیرو برگزاری چهار مرحله از سلسله سمینارهای مدیریت پروژه PMBOK با موضوعات مدیریت ریسک و مدیریت زمان و مدیریت منابع انسانی و مدیریت هزینه با مجموع شرکت کنندگان بیش از ۱۴۰۰ نفر این شرکت در نظر دارد …

اطلاعات بیشتر