تبریک سال نو

شیوه اداره مطلوب تشکل های اقتصادی

احتراما به استحضار می رساند با توجه به هماهنگی های بعمل آمده با اتاق ایران سمینار آموزشی شیوه اداره مطلوب تشکل های اقتصادی توسط آقایان سید علیرضا سیاسی راد و هادی حدادی روز یکشنبه ۹۳/۰۲/۲۸ از ساعت ۸:۱۵ لغایت ۱۴:۳۰ در محل سالن همایش های اتاق برگزار می شود.

توضیحات بیشتر