اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

سومین دوره تخصصی-کاربردی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مسائل حقوقی، مشوق های مالی و غیرمالی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/07/95818.pdf

۱- اقدامات حقوقی در جذب سرمایه گذاری خارجی

۲- مباحث حقوقی و مشوق های مالی و غیر مالی