اخبار مهم

سمینار آموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری همراه با زبان بدن

روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲

 

Savesmallدریافت اطلاعات بیشتر