اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

دوره های آموزشی مرکز آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

۱- کارگاه تأمین مالی داخلی و بین المللی

۲- دوره پیشرفته تنظیم قراردادهای بین المللی

۳- کارگاه دو روزه مکاتبات و سفارشات خارجی به زبان انگلیسی

۴- کارگاه اصول و فنون مذاکرات

۵- سمینار تخصصی آشنایی با ابزارهای تحلیل بازار مرکز تجارت بیم الملل

۶- دوره مدیریت امور صادرات و واردات

۷- دوره حق العمل کاری گمرک

۸- دوره اعتبارات اسنادی

۹- دوره زبان انگلیسی تخصصی بازرگانی

 

دانلود فرم