اخبار مهم

دوره های آموزشی مرکز آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

۱- بامکداری بین المللی

۲- دوره پیشرفته تنظیم قراردادهای بین المللی خرید (کالا و ماشین آلات)

۳- کارگاه اصول و فنون مذاکرات تجاری (پایه) و (پیشرفته)

۴- دوره تخصصی زبان انگلیسی مکالمات تجاری

 

متن آگهی