تبریک سال نو

دوره های آموزشی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

دوره های آموزشی :

۱- بیمه و تضمین در قراردادها

۲- آشنایی با مقررات و مسائل حاکم بر قراردادهای دولتی

 

توضیحات بیشتر