تبریک سال نو

دوره های آموزشی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

دوره های آموزشی :

۱- صورت وضعیت و متره و برآورد پروژه

۲- متعادل سازی خط تولید (Line Balancing)

 

اطلاعات بیشتر