تبریک سال نو

دوره های آموزشی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

۱- لچستیک و مدیریت زنجیره تامین  Supply Chain Management

2- برنامه ریزی و کنترل تولید

 

اطلاعات بیشتر