اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

دوره های آموزشی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

1- آشنایی با ابعاد حقوقی و قوانین حاکم بر قراردادهای طراحی، ساخت و اجرای پروژه E.P.C

2- مبانی حقوقی قراردادها و قوانین مقررات حاکم بر آن

 

اطلاعات بیشتر