تبریک سال نو

دوره های آموزشی آبان ماه ۱۳۹۳ مجتمع نوین پارسیان

۱- دوره آموزشی : طراحی خطوط انتقال گاز

۲- دوره آموزشی : طراحی تابلوهای MV/LV

3- دوره آموزشی : CARRIER

4- دوره آموزشی : مدلسازی و طراحی با Solid Works

 

دانلود مشخصات دوره ها