اخبار مهم

دوره آموزشی روش‌های تحلیل دینامیکی و اصول آیین‌نامه‌ای تحلیل لرزه‌ای سازه‌ها

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/docs/921011.pdf