تبریک سال نو

دوره آموزشی راهکارهای کاهش مصرف برق در صنایع

دوره آموزشی راه کارهای کاهش مصرف برق در صنایع در تاریخ های ۹۳/۲/۲۰ و ۹۳/۰۲/۲۱ برگزار می گردد.

اطلاعات بیشتر