اخبار مهم

دوره آموزشی ارزیابی و کنترل بهره‌وری انرژی در پمپ‌ها و کمپرسورها

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/docs/922988.pdf