اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

بهینه سازی روش محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی واقعی پروژه

بهینه سازی روش محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی واقعی پروژه با الهام گیری از تکنیک AHP و روش میانگین گیری وزندار نرمال شده ، مطالعه موردی ، پروژه گاز رسانی

 

اطلاعات بیشتر