اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

برگزاری دوره آموزشی جایگاه ایمنی و بهداشت HSE

متن فراخوان دوره های آموزشی جایگاه ایمنی و بهداشت (HSE) در مناقصات، پیمان ها و قراردادها

 
اطلاعات بیشتر