اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

اطلاع رسانی ششمین همایش مقررات ملی ساختمان

اطلاع رسانی ششمین همایش مقررات ملی ساختمان و حضور با امتیاز برخورداری از دو دوره آموزشی ویژه ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسان در رشته های هفت گانه ساختمان و جذب مشارکت اعضاء فعال در نمایشگاه جانبی

 

ادامه مطلب