اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

اصول و مبانی HSE در کارگاههای ساختمانی

محل برگزاری : دانشگاه امیرکبیر – پنجشنبه ۵ تیر ۱۳۹۳

اطلاعات بیشتر