اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

ارسال تقویم آموزشی برگزاری دوره های آموزشی شش ماهه اول ۹۳

تقویم آموزشی دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی شش ماهه اول ۹۳ این اداره کل به شرح زیر ایفاد می گردد.

اطلاعات بیشتر