فرم ثبت نام اولیه و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در سایت ساجات از طریق انجمن

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/10/آخرین-مدارک.pdf