اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

راهنما و ضوابط تشخیص صلاحیت، ارجاع کار و صدور خدمات

راهنما و ضوابط تشخیص صلاحیت، ارجاع کار و صدور خدمات

لینک سایت مربوطه