پیشنهاد طرح تشکیل سازمان نظام پیمانکاری

پیشنهاد طرح تشکیل سازمان نظام پیمانکاری در جلسه شورای فنی استان خراسان رضوی اسفند ماه ۱۳۸۸

 

Savesmall دریافت فایل