اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

کارگاه آموزشی “آشنایی با دستورالعمل دادرسی مالیاتی (موضوع ماده ی ۲۴۴ ق.م.م)”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/08/دستورالعمل-دادرسی-مالیاتی.pdf