اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

پیش نویس دستوالعمل اجرایی تبصره ماده ۲ آیین نامه ایمنی پیمانکاران

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/06/پیش-نویس-دستورالعمل-اجرایی-آئین-نامه-ایمنی-امور-پیمانکاری-برای-شورا.pdf