اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

پرسش و پاسخ در راستای آموزش و رفع ابهامات و شفاف سازی در انعقاد قراردادها و کاهش مکاتبات

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/02/952248.pdf