پاویون ج.ا.ایران در هفتمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی ساختمان و صنایع وابسته عراق (بغداد)

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/05/98272.pdf