اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

پاسخ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی در خصوص دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از نرخ ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/11/971676.pdf