اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

پاسخ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی به انجمن در خصوص “محاسبه مبلغ حفظ قدرت خرید بابت واگذاری اسناد خزانه در قبال آزاد سازی سپرده حسن انجام کار”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/01/972026.pdf