تبریک سال نو

وزیر کشور در جلسه شورای معاونان: استانداران مطالبات صنفی مردم را پیگیری کنند

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/06/82932965.pdf