اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

نظرخواهی در خصوص پیشنویس “راهنمای غربالگری و انتخاب پروژه های قابل مشارکت با بخش خصوصی” و “راهنمای تدوین گزارش تصمیم به واگذاری”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/01/971987.pdf