تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2016/10/284.pdf