تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال ۱۳۹۶

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/01/فولاد-و-سیمان-نیمه-اول-96.pdf