اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

نامه کانون سراسری پیمانکاران به آقای دکتر قانع فر مبنی بر درخواست اعمال ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان با توجه به شرایط کنونی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/09/971265.pdf