تبریک سال نو

نامه به نماینده محترم وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی درخصوص مشکلات مربوط به اسناد خزانه اسلامی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/06/97553.pdf