تبریک سال نو

نامه به آقای دکتر قانع فر ریاست امور نظام فنی و اجرائی در خصوص اصلاح قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی داخلی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/07/97847.pdf