اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

نامه انجمن در خصوص آئین نامه اجرائی بند(ه) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۹۷ و در خصوص بند (ب) ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه ششم

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/07/97852.pdf