اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

مکاتبه کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران با جناب آقای قریب مدیر کل محترم درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص “بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/07/97734.pdf