اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

مکاتبه با مدیریت محترم نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی در خصوص “پرهیز از صدور و ابلاغ اخطاریه به پیمانکاران طرحهای عمرانی از سوی کارفرمایان و دستگاههای اجرایی”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/10/971611.pdf