تبریک سال نو

مکاتبه با دبیر کانون سراسری پیمانکاران عمرانی در خصوص “اعلام نظر پیرامون ضرائب تعدیل موقت ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/11/971665.pdf