اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

مکاتبه انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی با سرکار خانم جنیدی معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور در خصوص “جایگاه قانونی مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/08/971007.pdf