تبریک سال نو

مصوبه هیأت وزیران درخصوص تمدید اعتبار گواهینامه صلاحیت پیمانکاران به مدت ۴ سال به سبب عوامل خارج از اختیار

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/07/tashkhis.pdf