مرحله جدید ثبت نام بیمه تکمیل درمان اعضای انجمن در سال ۹۸ از طریق کارگزار خدمات بیمه انجمن فراهم گردید . مهلت ثبت نام فقط تا ۹۸/۰۸/۳۰ می باشد .

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/11/bimeT.pdf