مرحله جدید ثبت نام بیمه تکمیل درمان اعضای انجمن در سال ۹۷ از طریق کارگزار خدمات بیمه انجمن فراهم گردید . مهلت ثبت نام فقط تا ۹۷/۰۲/۲۰می باشد .

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/04/فرم_ثبت_نام_و_اطلاع_از_شرایط_بیمه.pdf